PERSONDATAPOLITIK  Opdateret 01. feb 2021

I denne persondatapolitik beskrives, hvordan NOBELIUM INTERIOR (“vi”, “os”, “vores”) behandler dine personoplysninger.

Du accepterer, at dine personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med denne persondatapolitik. Behandling af dine personoplysninger er blandt andet nødvendig for, at vi kan indgå og opfylde aftaler med dig, besvare dine henvendelser og sende dig nyhedsbreve (hvis du har samtykket hertil).

1.0   Kontaktoplysninger

1.1   Vi er dataansvarlige i henhold til databeskyttelsesloven og den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning, herunder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (”Databeskyttelsesforordningen”).

1.2   Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne persondatapolitik, kan du kontakte os på:

E-mail: info@nobelium.dk

2.0   Indsamling af personoplysninger

2.1   Vi indsamler og behandler visse personoplysninger om dig til de formål, som fremgår af afsnit 3

2.2   Vi indsamler de personoplysninger, som du giver os, herunder eksempelvis kontaktoplysninger og oplysninger om dine køb.

2.3   Derudover indsamler vi automatisk visse personoplysninger om din brug af vores hjemmeside via cookies, herunder IP-adresser og browsertype.

3.0   Anvendelse af dine personoplysninger

3.1   Vi anvender alene dine personoplysninger til følgende formål:

 • at opfylde vores aftale med dig, herunder for at levere de varer og den service, som du har bedt om
 • at kommunikere med dig om særlige tilbud, reklamemateriale, og andre nyheder om vores varer, herunder via e-mail, hvis du har givet samtykke til sådan markedsføring
 • at udarbejde statistikker og analyser, der gør os i stand til at forbedre din kundeoplevelse og vores hjemmeside
 • at overholde vores juridiske forpligtelser
 • at besvare dine henvendelser
 • at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav

4.0   Overførsel af dine personoplysninger til tredjeparter

4.1   Vi kan i det omfang det er relevant overføre dine personoplysninger til de kategorier af tredjeparter, som fremgår nedenfor:

 • Serviceudbydere, herunder eksempelvis hosting-udbydere, tredjeparter som yder IT-support, eller udbydere af analyseværktøjer og CRM-systemer
 • Samarbejdspartnere, såsom indretningsarkitekter, hvis du selv har udtrykt ønske herom
 • Transport- og fragtfirmaer i forhold til dine eventuelle leveringer
 • Rådgivere, herunder eksempelvis revisorer og advokater

4.2   Du kan være sikker på, at overførsel af dine personoplysninger altid vil ske i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og under passende sikkerhedsforanstaltninger.

5.0   Retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger

5.1   Vi vil behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med denne persondatapolitik, fordi det er nødvendigt for:

 • at indgå eller opfylde en kontrakt indgået med dig, herunder for at levere de varer og den service, som du har bedt om samt håndtere dine betalinger og forespørgsler
 • at overholde vores retslige forpligtelser i henhold til eksempelvis bogføringslovens kapitel 5 
 • at forfølge vores legitime interesse i at (i) besvare dine henvendelser og (ii) udarbejde statistikker og analyser, der gør os i stand til at forbedre din kundeoplevelse og vores hjemmeside 
 • at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav 

Vi vil også behandle dine personoplysninger, når du har givet samtykke hertil, eksempelvis for at kommunikere med dig om særlige tilbud, reklamemateriale, og andre nyheder om vores varer.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os ved brug af de kontaktoplysninger, der er anført i punkt 1.2.

6.0   Beskyttelse og opbevaring af dine personoplysninger

6.1   Vi tager din sikkerhed alvorligt og vil altid sikre, at de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er på plads for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret eller ulovlig behandling.

7.0   Dine rettigheder

7.1   Du har ret til:

 • at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger
 • at modtage en kopi af de oplysninger, som vi behandler om dig, samt at få overført disse personoplysninger til en anden dataansvarlig
 • at få urigtige oplysninger om dig korrigeret eller (i særlige tilfælde) slettet
 • at gøre indsigelse mod behandlingen af vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, herunder i relation til direkte markedsføring
 • at få begrænset vores behandling af dine personoplysninger i visse tilfælde.

8.0   Ændringer til denne persondatapolitik

8.1   Væsentlige ændringer til denne persondatapolitik vil blive meddelt på vores hjemmeside.