Bytte- og returret ved køb i vores fysiske butik

Varer købt i vores fysiske butik ombyttes og returneres i op til 7 dage fra købet har fundet sted mod forevisning af kvittering. Varen skal være i samme stand, som da købet fandt sted.

Lamper tages kun retur i intakt originalemballage og varen skal kunne sælges som ny.

Nedsatte varer og 2. sorteringsvarer kan ikke returneres. Det samme gør sig gældende for varer, der er ændret eller rettet til efter dine anvisninger.

Varer og leverede varer, som er bestilt og produceret specielt til dig efter dine anvisninger, kan ikke returneres. Ved igangsættelse af produktion af en given varer, bestilt af dig, opkræves et depositum á 30% af den totale købesum. Dette depositum betales ikke retur, hvis købet fortrydes.

Returret og returnering ved online køb

Varer købt i vores online shop kan returneres i op til 14 dage. Hvis du fortryder dit køb, skal du blot meddele dette til info@nobelium.dk med reference til dit ordre nr. Når du har givet os besked vedrørende fortrydelse, skal du uden unødig forsinkelse og senest indenfor 14 dage returnere varen til os. Tilbagebetaling sker så snart vi har modtaget varen/varerne retur. I forbindelse med en returforsendelse skal faktura være vedlagt. Hvis denne ikke er vedlagt, kan det medføre fejl og forsinkelser. Udgifter forbundet med returforsendelsen påhviler dig. Returnering forudsætter, at varen er i samme stand som ved modtagelse, og varen skal sendes retur i forsvarlig indpakning. Returnering af lamper forudsætter at disse returneres i intakt originalemballage. 

I tilfælde af at du skulle fortryde dit køb, så hjælper vi dig gerne med returforsendelsen. Vær dog opmærksom på, at du har ansvaret for varen indtil den modtages retur af os. Derfor skal varen sendes retur på forsvarlig vis med særlig opmærksomhed på varens art og særlige karakter. Visse varer kan i kraft af deres art og vægt ikke returneres med normal post. Vi anbefaler at varen returneres på samme måde, som du har modtaget den, hvilket for større lysekroner og møbler betyder med særlig møbeltransport. Dette hjælper vi gerne med. Du bedes blot kontakte os på info@nobelium.dk med reference til dit ordre nr. Beløbet for returfragten vil i så fald blive fratrukket tilbagebetalingen.

Hvis varen sendes retur på anden vis end den vi har benyttet i forbindelse med leveringen, risikerer du en eventuel værdiforringelse pga skade eller ødelagt originalemballage og i så fald forbeholder vi os ret til at fratrække en procentdel fra tilbagebetalingen, svarende til varens værdiforringelse.

Hvis du fortryder dit køb inden modtagelse af din bestilling, kan du ikke fortryde købet ved blot at afvise at modtage denne eller ved manglende afhentning.

Hvis du afhenter din vare/varer i butikken, men indgår købsaftalen via nettet, så gør dine 14 dages fortrydelsesret sig gældende. Endvidere gør samme sig gældende ved køb via sociale medier.

Kontakt ved returnering: info@nobelium.dk

Adresse til returforsendelser:
NOBELIUM INTERIOR
Staktoften 22, PORT 3
2950 Vedbæk
Mrk: Retur